TRITON’s SPORTS SCHEDULE for week 8-14

Monday:
JV/Varsity VB at John Glenn 5:30

Tuesday:
Girls Golf at Caston 4:30
Varsity Tennis vs John Glenn 4:30

Wednesday:
Varsity Tennis vs Knox 5:30
JV/Varsity VB at Mishawaka 6:00 (***Note the time change from 5:30)

Thursday:
Varsity Tennis vs Rochester 4:30
Girls Golf vs Whitko, Lakeland Christian 4:30
JV/Varsity VB vs Oregon Davis 6:00

Friday:
Varsity Football vs South Newton 7:30

Saturday:
Varsity Tennis at Mishawaka Marian Invite 9:00